Niektórych emocji nie da się opisać słowami

Czasem po prostu brakuje nam słów. Brakuje słów, żeby opisać towarzyszące nam uczucia, emocje, stany. Czasem dana rzecz bądź dane wydarzenie wpływa na nas w tak ogromnym stopniu, że nie umiemy go opisać słowami. Do takich elementów należą ważne dla nas wydarzenia, relacje, uczucia względem innych ludzi, istotne momenty naszego życia a czasem nawet sztuka.

 

Owszem, często znajdujemy słowa, które w jakiś zastępczy sposób pomagają nam w wizualizowaniu i zobrazowaniu w formie pisemnej lub słownej tego, co faktycznie oddaje towarzyszące nam emocje, ale są to jedynie elementy zastępcze, dublujące to, co czujemy, gdyż pewne emocje, uczucia czy stany emocjonalne, które wywołują w nas wybrane sytuacje są tak silnie nacechowane, że znalezienie odpowiednich słów na ich wyrażenie często graniczy z cudem i to, co jesteśmy w stanie wyrazić słowami na dany temat jest tylko substytutem tego, co faktycznie czujemy, pozwala naszemu odbiorcy w minimalny, niezbędny sposób zrozumieć, jakie emocje i jaki wpływ wywarło na nas dane wydarzenie, ale ma to charakter wyłącznie teoretyczny.

 

Nie da się bowiem w pełni opisać wzruszenia, zaskoczenia bądź odczuwania piękna jakie dostarcza nam na przykład sztuka chociażby w dziedzinie muzyki. Odczuwamy emocje, które poprzez własne wykonanie wybranego bądź autorskiego utworu chciał przekazać nam artysta, ale nie wszystko da się opisać słowami. Najpiękniejszych chwil swojego życia bowiem nie opiszemy za pomocą konkretnych słów, jedynie odczujemy je poprzez utożsamienie się z emocjami i uczuciami, jakie towarzyszą nam w danej chwili. Najpiękniejsze wspomnienia nie zostaną w pełni opisane nawet najpiękniejszymi słowami, gdyż to co najpiękniejsze zostaje w naszym umyśle, pamięci i sercu, co dodatkowo podkreśla ważność wyjątkowych chwil naszego życia, które wspominać będziemy nawet latami.