Gmina.

30 kwietnia 2019 karmelwbielsku.pl 0

Gmina jest to jednostka samorządu terytorialnego podzielona na gminę wiejską oraz gminę miejską, lub samorząd specjalny do którego należy na przykład gmina szkolna, oraz gmina […]

Getto.

21 kwietnia 2019 karmelwbielsku.pl 0

Getto oznaczała część miasta, które dobrowolnie bądź przymusowo zasiedlona została przez członków mniejszości narodowej, bądź religijnej, w Polsce byli to niemalże sami żydzi.   We […]

No Image

Drobnomieszczaństwo.

12 kwietnia 2019 karmelwbielsku.pl 0

Drobnomieszczaństwo jest to warstwa społeczna tak zwanych drobnych wytwórców, oraz kupców, korzystających w dość ograniczonym zakresie z najmu taniej siły roboczej. W Polsce drobnomieszczaństwo kształtowało […]

Grabarski Stanisław.

2 kwietnia 2019 karmelwbielsku.pl 0

Grabarski Stanisław urodził się w roku 1871, zmarł 1949 roku, był politykiem, ekonomistom, publicystą, brat Władysława. Od roku 1905 był profesorem Akademii Rolniczej w Dublanach, […]