Czym są obrzędy liturgiczne?

Choć wydawać by się mogło, że współczesne społeczeństwo w swej nowoczesności odżegnuje się od tradycji, to jednak w każdym zakątku na świecie, w każdej warstwie społecznej jest element, który łączy wszystkich ludzi. To definiowane przez dany kręg kulturowy obrzędy.

obrzędy liturgiczne

Można by powiedzieć, że obrzędy to dla wielu przeszłość. Jednak według podstawowej definicji są to: wszystkie czynności i praktyki zakorzenione w przeszłości, mogące być skodyfikowane określonymi przepisami, jak np. obrzędy liturgiczne w katolicyzmie i prawosławiu. Mają one znaczenie symboliczne, często mające tłumaczyć jakieś zjawiska lub zachowania społeczne.

Samo słowo wywodzi się ze Starego Testamentu, gdzie funkcjonowało jako obrządek. Czasownik „obrządzać” w języku staropolskim natomiast oznaczał „dysponować” lub „zarządzać”.

Nie każdy obrzęd musi dotyczyć wyłącznie religii, choć w jej przypadku mamy do czynienia z mocno ugruntowanymi w naszej tradycji i dokładnie opisanymi zachowaniami ceremonialnymi (np. obrzędy poszczególnych sakramentów). Nauki społeczne wyliczają szereg zachowań tego typu, które dotyczą rodziny (świętowanie urodzin, wesele), całej społeczności (festyny, koncerty), polityki (wiece wyborcze, zjazdy partii).

Warto zatem zastanowić się, jak wiele spośród naszych codziennych zachowań, to tak naprawdę zakorzenione w naszej kulturze obrzędy dnia codziennego.