Zabytkowa cerkiew w Bielsku Podlaskiej. Parafia Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim

Na terenie, który obejmuje swym zasięgiem parafia Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim znajduje się również zabytkowa cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy.

Tradycje kultu w tym miejscu sięgają aż XIII wieku, a pierwsze wzmianki o cerkwi znajdują się w Latopisie Halicko-Wołyńskim. Kolejne informacje sięgają XV wieku, gdy księżna Wassa ufundowała cerkiew zamkową. Fundatorka została pochowana pod posadzką prezbiterium. Niedługo jednak miejsce kultu utrzymało się w tym miejscu, gdyż już po kilkudziesięciu latach, w roku 1506, król Polski Aleksander Jagiellończyk nakazał przenieść cerkiew (razem z ciałem Wassy) z Góry Zamkowej na teren Starego Miasta, dokładnie na obecną ulicę Jagiellońską, gdzie mieści się ona do dziś.

parafia Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim

Współcześnie zachowany budynek jest już drugim na tym miejscu. Został wzniesiony w XVII lub XVIII wieku. Stanowi najstarszy drewniany zabytek sakralny w Bielsku Podlaskim. Wzniesiono go na planie prostokąta z prezbiterium i dobudowaną prostokątną zakrystią. Od frontu dostawiono również wieżę, a dzwonnica została ustawiona oddzielnie.

W cerkwi przechowywana jest Bielska Ikona Matki Bożej w typie Hodegetrii (Madonny tulącej Dzieciątko). Ofiarowała ją świątyni w 1507 roku królowa Helena – córka cara Iwana III i żona króla Polski Aleksandra Jagiellończyka. Odrestaurowana ikona obecnie znajduje się w centralnej części świątyni.