Hodyszewo parafia. Zabytki Hodyszewa

Hodyszewo parafia ma na swym obszarze piękne zabytki, łączące różne wyznania. Należy do nich bez wątpienia Sanktuarium Matki Boskiej Pojednania. Termin sanktuarium w przypadku katolicyzmu oznacza miejsce uznane za święte. Część z nich została erygowana, czyli potwierdzono ich status przez odpowiednie władze kościelne.

Pierwotnie sanktuarium katolickie było ono cerkwią. W trakcie akcji rewindykacji cerkwi prawosławnych w II Rzeczpospolitej, trwającej w latach 1919-1939, zaczęła ona jednak pełnić funkcję kościoła katolickiego. To popularne miejsce pielgrzymkowe (m. in. Łapska Pielgrzymka Piesza, Zambrowska Piesza Pielgrzymka do Hodyszewa).

Zabytki w sanktuarium – Hodyszewo parafia

W hodyszewskim sanktuarium znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Królowej Podlasia, który pierwotnie stanowił fragment ikonostasu wspomnianej wcześniej cerkwi unickiej. Już wówczas otaczali go kultem zarówno prawosławni, jak i greko i rzymskokatolicy. W trakcie I Wojny Światowej ikona została wywieziona z Hodyszewa i powróciła do niego dopiero w roku 1928. W 1980 roku kardynał Franciszek Macharski ukoronował ją koronami papieskimi.
Nieopodal sanktuarium znajduje się również drewniana kapliczka przy źródełku.