Sakramenty w Kościele Katolickim – sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego

Siedem sakramentów to podstawowa wiedza z zakresu wiary, którą powinien mieć każdy chrześcijanin. Towarzyszą one wiernemu przez całe życie.

sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego

Dzielą się na trzy rodzaje:

– sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, Eucharystia, bierzmowanie;
– sakramenty uzdrowienia: pokuta, namaszczenie chorych;
– sakramenty społeczne: kapłaństwo, małżeństwo.

Pierwszym z sakramentów, które otrzymują najczęściej najmłodsi, którzy nie mają świadomości i nie są jeszcze wtajemniczeni w sakramenty. To pierwszy obrzęd, który otwiera drogę do kolejnych sakramentów. Podstawową jego częścią jest zanurzenie lub polanie przez księdza dziecka święconą wodzie, która ma zmyć grzech pierworodny. Później przyjmowane są: pokuta (wyznanie grzechów, konieczne do przystąpienia do Komunii Świętej), Pierwsza Komunia, gdy człowiek zaczyna w pełni uczestniczyć w Eucharystii, a umocnieniem wiary ma stać się bierzmowanie (w kościołach wschodnich nazywane chryzmacją), gdy biskup namaszcza krzyżmem.

Namaszczenie chorych stosuje się, gdy wiernemu zaczyna zagrażać śmierć z powodu starości i choroby. Sakrament polega również na namaszczeniu olejem.
Pozostałe sakramenty dotyczą relacji społecznych, gdzie wierni poświęcają się sobie nawzajem (małżeństwo) lub Bogu i posłudze innym (kapłaństwo).