Piękne świątynie Bielska Podlaskiego – parafia Karmel Bielsk Podlaski – ogłoszenia. Siostry karmelitanki od dzieciątka Jezus

 

Bielsk Podlaski to miasto w województwie podlaskim na którego obszarze, wsród obiektów sakralnych należących do innych religii, znajduje się kilka parafii rzymskokatolickich. Oprócz kościołów niedawno wzniesionych, istnieją również takie, które noszą statusy zabytków, co sprawia, że są szczególnie cenne dla miasta i są jego atrakcją.

Trudne dzieje przyklasztornego kościoła. Siostry karmelitanki od dzieciątka Jezus

Jednym z najbardziej wyróżniających się zabytków tego miasta należy kościół pod wezwaniem Matki Bożej z Góry Karmel. Jest to świątynia przyklasztorna wzniesiona przy zakonie karmelitów trzewiczkowych. To zakon, którego członkowie i członikinie noszą charakterystyczne brązowe habity. Najpierw kościół początkowo wybudowany został jako drewniany, jak miało to często miejsce w dawnych czasach, jednak pod koniec osiemnastego wieku wzniesiono kościół murowany wraz z przylegającym do niego klasztorem. Kościół ten ma bogatą historię. Budowa świątyni wspierana była finansowo przez szlachtę. Jednak po upadku Rzeczpospolitej rządy caratu nakazały zamknąć kościół i zlikwidować klasztor, który zamknięto zgodnie z rozkazem, usuwając również zakonników. Dzieła sztuki przeniesiono do cerkwi. Po niedługim czasie kościół zamieniono na świątynie prawosławną. Jednak wciaż pozostała obiektem sakralnym. Podczas pierwszej wojny światowej świątynia pełniła rolę magazynu, w którym przechowywano zboże, następnie została przemianowana na areszt, a także w pewnym okresie czasu na szkołę muzyczną. Kościół obecnie posiada nadany w latach pięćdziesiątych dwudzestego wieku styl barokowy. Obecnie również zaprasza pielgrzymów swoimi białymi wieżami, które widać z daleka. Jst to charakterystyczny punkt miasta i jego ciekawy architektoniczny element. Parafia Karmel Bielsk Podlaski ogłoszenia zamieszcza na afiszach, ale też swojej stronie internetowej, pozwalają one być na bieżąco z wydarzeniami z życia parafii. Można sprawdzić również godziny nabożeństw i zdobyć inne potrzebne informacje, które mogą pomóc rozwijać się w wierze. Siostry Karmelitanki od Dzieciątka Jezus to zakon, którego działalność obejmuje cały kraj. Klasztor w Bielsku Podlaskim należy do prowincji łódzkiej – jednej z trzech – poza Krakowską i Wrocławską. Siostry szczególnie oddają się kultowi Dzieciątka Jezus, do którego ubóstwa, prostoty i łagodności starają się dążyć swym życiem wspólnotowym. Również czynnie czczą Dzieciątko Jezus w modlitwach, procesjach, adoracjach, również rozpowszechniając jego wizerunek, a także nadając instytucjom takim jak szkoły, przedszkola, szpitale, placówki pożytku publicznego imię swojego zgromadzenia.

Bazylika mniejsza Bielsk Podlaski

Oprócz zabytkowego kościoła przyzakonnego w Bielsku Podlaskim znajduje się również bazylika. Zabytkowy kościół ten pochodzi z piętnastego wieku. Bazylika Bielsk Podlaski to tak zwana bazylika mniejsza, a wic jest to najwyższy rangą kościół w Bielsku Podlaskim. Wzniesiona została w stylu neoklasycystycznym, a jak to w tamtych czasach bywało budowa i wykończenie świątyni wspierane było przez szlachtę. Na szczególną uwagę zasługują kolumny doryckie we wnętrzu budynku oraz piekna fasada od zewnątrz. Kościół podobnie jak ten przy klasztorze jest biały, ale inny styl architektoniczny sprawia, że wygląda całkiem odmiennie. Z pewnością warto odwiedzić ten kościół podczas spacerów po Bielsku.

Kościół Bożego Miłosierdzia

Najpóźniej wybudowanym kościołem, a więc najmłodszym jest kościół pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia. Świątynię tę wzniesiono dopiero pod koniec dwudzestego wieku, ale o powstanie parafii Miłosierdzia Bożego duchowni walczyli już od lat osiemdziesiątych, będących czasami szczególnie trudnymi dla wiary katolickiej. Cel został jednak osiągnięty – Bielsk Podlaski ma kolejny Dom Boży. Kościół ma bardzo nowoczesną formę, charakterystyczną dla budynków sakralnych z koncówki wieku dudziestego i początku dwudziestego pierwszego.. Został zbudowany niemal w całości z czerwonej cegły. Miłosierdzie Boże Bielsk Podlaski to parafia dość nowa, ale biorąca czynny udział w życiu dekanatu, poprzez liczne wydarzenia, które organizuje w ramach działań duszpasterskich. Organizowane są spotkania grup parafialnych, które pokazują, że Kościół jest przede wszystkim dla ludzi.Kościoły w Bielsku Podlaskim są wyjątkowe, każdy ma swoją historię, czasem trudną i bardzo burzliwą, ale obecnie każda ze świątyń posiada swoją parafię, której jest centrum i parafian, którzy zaangażowani są w działania Kościoła Katolickiego.