Zabór rosyjski.

Zabór rosyjski wyróżniał przede wszystkim bardzo niskim poziomem cywilizacji, brakowało znacznie niezbędnej infrastruktury, brakowało dróg sieciowych i kolejowych, pomimo iż były prowadzone prace nad drogami, to znacznie utrudniało funkcjonowanie rynku wewnętrznego eksportu. Jeśli chodzi o kwestie rolnictwa to także w zaborze rosyjskim było dość opóźnione w rozwoju. Istotne znaczenie w ekonomice zaboru odgrywał przede wszystkim przemysł lekki, między innymi włókienniczy, spożywczy, czy przetwórczy.

 

Ta część Polski stanowiła bardzo chłonny rynek surowcowy, bardzo duży kapitał był obcy, co powodowało bardzo szybką rozbudowę przemysłu w niektórych regionach. Dynamika rozwoju gospodarczego była w Królestwie największa. Sytuację polityczną, oraz społeczną kształtowały następstwa powstania. Chłopi otrzymywali na własność ziemię użytkową, chłopi bez roli popadali w skrajną nędzę. Przystąpiono do planowej, obejmujące wszelkie sfery życia nawet Kościół katolicki, rusyfikacji. Wprowadzono rosyjskie ustawodawstwo, likwidowano także swobody narodowe, językiem urzędowym stał się rosyjski.

dewes.pl