Dmowski Roman.

Dmowski Roman urodzony w roku 1864 zmarł w roku 1939. Znany polityk, współtwórca, przywódca i dobrze znany ideolog obozu tak zwanego Narodowa Demokracja w skrócie enedcja, dodatkowo publicysta.

 

Od roku 1888 był członkiem Zetu od roku 1889 Ligi Polskiej, był współzałożycielem i przywódcą Ligi Narodowej, w roku 1897 współtwórca Stronictwa Demokratyczno-Narodowego. W roku 1895 założył Przegląd Wszechpolski. Dmowski dążył do polonizacji życia narodowego podczas rewolucji w latach 1905-1907.

 

Początkowo występował on przeciwko rosyjskiemu systemowi rusyfikacji, następnie zaś zwrócił się przeciwko rewolucji, gdyż uważał ją za czynnik anarchaizmu, co szkodziło sprawom Polskim. Uważał że jedynym realnym przeciwnikiem Niemiec jest jedynie Rosja, początkowo był w sojuszu gdzie szukał rozwiązań dla spraw Polski, natomiast od wiosny 1917 roku w poparciu mocarstw zachodnich czuł się nieco bezpieczniej. W latach od 1907 do 1909 był posłem. W roku 1926 założył Obozu Wielkiego Polski. Był przeciwnikiem Józefa Piłsudskiego, przeciwstawiał się dyktatorskim rządom sanacyjnym.