Johann Wolfgang Goethe.

Johann Wolfgang Goethe urodził się w roku 1749, zmarł w 1832 roku, pewne jest że był on największym z pewnością najbardziej znanym reprezentantem romantyzmu. W czasach swojej młodości należał do pokolenia zwanego burzy i naporu, możemy przez to rozumieć, iż czuł z nimi duchowo, ideowo związany. Ta owa generacja zamierzała rozbić wszelkie istniejące sztywne formy które krępowały sztukę, miała wyzwolić się od narzucających przez tradycję rozwiązań. W okresie późniejszym dla pisarza odrzucił on podobne przekonania, przeszedł mu młodzieńczy bunt, stał się autorem który cenił sobie wręcz harmonię.

 

Jego pisarstwo wywarło ogromny wpływ na europejski romantyzm, do miejsca gdzie pisarz mieszkał a było to Weimar, zasypywano go wszelkimi zaszczytami, przybywali do niego znani politycy, znani uczeni, artyści, oraz pisarze epoki, w tym także Adam Mickiewicz. Goethego uważano za autorytet, poeta cieszył się w Europie wielką sławą, był bardzo popularny wśród romantycznej młodzieży. Goethe napisał wiele wierszy, poematów, powieści. Zdecydowanie Faust to jego najlepsze dzieło, jest to obszerna tragedia złożona z dwóch części. Ma on wymiar uniwersalny, nie jest dramatem realistycznym, nie odwołuje się do konkretnych sytuacji społecznych, czy politycznych.

cosmetix-sklep.com.pl