Zemsta pożegnanie przez śmiech.

Bardzo trudno jest określić dokładne miejsce akcji Zemsty, utwór rozgrywa się gdzieś na zapadłej, mazowieckiej prowincji, tak jakby działa się obok wielkich wydarzeń historycznych. Jest to miejsce gdzieś, gdzie obok siebie żyli ludzie, którzy wywodzili się z epoki saskiej i lat panowania Stanisława Augusta, gdzie dopiero docierały zapowiedzi romantycznej obyczajowości. Za możliwe uznaje się również, że zamek znajdował się gdzieś w Galicji, źródłem inspiracji autora były znalezione zapiski. Niełatwo więc jest określić miejsce i czas akcji dokładnie, ale bez wątpienia akcja rozgrywała się w czasie realiach znanych Fredrze, w nieodległej przeszłości, i toczy się na głębokiej prowincji tego możemy być pewni.

 

Zemsta daje nam bardzo barwny obraz obyczajów staro szlachetnych, które wywodzą się z kręgu kultury sarmackiej. Musimy przypomnieć, że Zemsta została wystawiona zaraz bezpośrednio po klęsce powstania listopadowego, która przyniosła zagładę wspominanego świata. Tak więc nutami nostalgii za nim przesycona jest cała komedia. Co prawda Cześnik i Rejent mają poważne wady, ale również posiadają liczne zalety, komedia ma ukazać karykaturę wobec obrazu Polski szlacheckiej, i jego życia mieszkańców. Pokazuje nam świat odchodzący w przeszłość, będący pozostałością lat minionych. Autor bardzo łagodnie żartuje sobie ze świata, nie wychwala go, ale też nie krytykuje zbyt ostro. Pamiętajmy, że Fredro był bardzo mocno związany z tradycją szlachecką, oraz z całą społecznością, i chciał ją widzieć w optymistycznych barwach, gdzie chciał złagodzić napięcie.

www.interstaff.pl