Szekspirowska szkoła w Balladynie.

Balladyna bez wątpienia jest dramatem, tragedią. W tego typu dramacie bohaterowi jak sama nazwa wskazuje są skazani na życiową klęskę z powodu nierozwiązanego konfliktu pomiędzy wszelkimi dążeniami owych postaci, a zasadami moralnymi, czy też losem, prawami historii, a decyzjami bogów. Utwór ten napisany przez Słowackiego wiernie odpowiada układowi tragedii, występują tam wątki żądzy władzy, bogactwa, gdzie Balladyna wchodzi w konflikt z normami moralnymi poprzez zabicie siostry próbuje niczym Popiel czwarty rządzić wbrew ludowi, wtedy też ingeruję sam Bóg, gdzie to piorun zabija bohaterkę, która po tym jak złamała prawo musi wydać na siebie wyrok śmierci.

 

Balladyna bardzo dobrze stanowi dramat romantyczny typu szekspirowskiego, gdzie łączy ze sobą sceny realistyczne z fantastycznymi, gdzie łączy elementy tragiczne z groteskowymi. Te dzieło Słowackiego bez wątpienia jest jednym z najpiękniejszych utworów literatury polskiej, wyróżnia się bowiem bogactwem wątków, licznych scen, postaci. Ma przy tym także bardzo klarowną, zwartą kompozycję, jest to dzieło przejrzyste, jasne dotrze do każdego czytelnika. W dramacie odnajdziemy fragmenty komiczne i tragiczne, liryczne łatwe do odczytania i zrozumienia.

przeprowadzki-tanio.pl