Geneza utworu Kordian.

Kordian jest to dramat, który powstał w 1833 roku w Genewie. Został on zaplanowany na trylogię, ale sam autor zniszczył jego drugą część, z jakich przyczyn tego nie wiadomo, czy zaczął też pracować nad trzecią. Kordian, napisany po wydaniu trzeciej części Dziadów, miał być swego rodzaju odpowiedzią na wiedzę Mickiewicza, miał wykazywać zarówno samodzielność Słowackiego myśli jak i jego ukazanie możliwości artystycznych. Kordiana ogłoszono bezimiennie w roku 1834 w Paryżu, rozważanie na temat dramatu stały się wtedy stałą częścią żywych dyskusji na tematy przyczyn klęski powstania listopadowego, oraz wolności programu nad jego przyszłością. Słowacki odwołał się w Kordianie do autentycznych wydarzeń, które poprzedzały powstanie.

 

Sam Car Mikołaj koronował się na króla Polski w 1829 roku, gdzie wtedy przygotowano na niego zamach w Warszawie. Żaden z dwóch spisków nie doszedł jednak do skutku, ponieważ nie dopuścili do niego starsi działacze patriotyczni, którzy byli przeciwni planom podchorążego i studentów. W samym jednak dramacie przygotowanie rozpoczyna się w samą noc sylwestrową w 1799 roku, była to wczesna młodość Kordiana to są lata dwudzieste dziewiętnastego wieku. Akt drugi wyraźnie został datowany przez autora na rok 1828, w akcie trzecim akcja toczy się w ostatnich dniach maja. W całości utworu nie ma scen rozgrywających się podczas powstania listopadowego, poza bardzo licznymi odwoływaniami się do okresu przedpowstaniowego. Akcja utworu toczy się jednak w bardzo wielu miejscach takich jak na przykład grota Twardowskiego w Karpatach, szlacheckie dwory, Londyn, czy Włochy.

dietasrodziemnomorska.com.pl