Sytuacja Polskiej polityki gospodarki w okresie pozytywizmu.

Powstanie styczniowe pomimo iż było bardzo ograniczone w swoim zasięgu, oraz znaczenia militarnego, była jednak przełomowym wydarzeniem w życiu Polaków, stanowiło bowiem znaczną granicę w dziejach. Kończy bowiem epokę zbrojnych powstań. Otwiera przez to w Europie okres pewnej stabilizacji politycznej, dzięki której państwa, które były pod zaborami będą mogły prowadzić politykę długofalową wobec Polaków, będę mogły ingerować w nasze ziemie z własnymi organizacjami państwowymi, co za tym idzie pojawiły się w tamtym okresie już nie tylko problemy ze zwycięstwami, ale głównie przetrwanie narodu było bardzo zagrożone, ocalenie stanu posiadania stało się kłopotliwe. Dramat powstania stał się tragedia dla całego narodu.

 

Młodzież miała bardzo ciężki start, gdyż najpierw przyszło im uczestniczyć w licznych konspiracjach, następnie zmagać się nieudolnymi przygotowaniami militarnymi, toczyli nierówne walki partyzanckie z silniejszą armią. Wiadomo, iż byli na straconej pozycji już na samym starcie. Na końcu i tak ich miejsce było w więzieniach lub pozostawali w zrujnowanym kraju, który był zniszczony ekonomicznie, sparaliżowany dosłownie klęską. Prawie 40000 Polaków zostało zesłane po powstaniu na Syberię, tysiące naszych rodaków wcielono do swoich wojsk, uwięziono, a około 10000emigorwało z kraju. Pomimo porażki w Powstanie Styczniowe wprowadziło także parę pozytywnych zmian, mianowicie w jego następstwie przeobraziła się znacznie ekonomiczna i społeczna struktura Królestwa Polskiego, powstanie zjednoczyło ludzi, powstanie zmusiło nas do walki biologicznej, walczyliśmy o ocalenie naszej kultury narodowej, czego nie mogliśmy dokonać bez rozbudowy naszej gospodarki. Klasa robotnicza po powstaniu w pod koniec dziewiętnastego wieku zaczęła gwałtownie rosnąć pod względem ilości, robotnicy którzy robili dobrą robotę dostawali wręcz głodowe wynagrodzenie, rozpowszechniał się analfabetyzm.

 

Trudnym również problemem była kwestia chłopów. Uwłaszczenie chłopów sprawiło, iż mogli sprzedawać swoja ziemię i opuszczać kraj, choć bariery ministracyjne nie pomagały im w tym wręcz utrudniały emigrację z kraju. Po uwłaszczeniu powstało wiele małych gospodarstw, które zapewniały byt rodzinie. Równocześnie powstawał nowoczesny przemysł spożywczy, na wsiach pojawiali się przedsiębiorcy, którzy liczyli na gospodarkę i widzieli w niej przyszłość. Kryzys polskiego rolnictwa tworzył się przez znaczny postęp Rosji i Prus. Generalnie to widziano nas Polaków jako naród bardzo zacofany pod względem cywilizacji, wewnętrznie skłóconym, sądzili że jesteśmy niezdolni do ciężkiej pracy, oraz do systematycznej pracy, co było bardzo ważne ażeby osiągnąć jakiś cel.

douczanki.pl