Obowiązki pieszego na drodze

Każdy z nas codziennie staje się jednym z uczestników ruchu drogowego, ale pośpiech i brak odpowiedniej wiedzy na temat zasad może doprowadzić do poważnego w skutkach wypadku. Dlatego też, warto znać zasady jakie obowiązują w poruszaniu się na drodze.

Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego powinni stosować się do przyjętych zasad, pozwoli to uniknąć przykrych zdarzeń. Obowiązki pieszego to przede wszystkim:
– Korzystanie z chodnika lub drogi specjalnie wyznaczonej dla pieszych. W przypadku braku takich miejsc, pieszy powinien korzystać z pobocza lub z jezdni, pod warunkiem, że zajmuje miejsce jak najbliżej krawędzi. Pieszy jest zobowiązany w takim wypadku do ustępowania miejsca nadjeżdżającym pojazdom.
– Pieszy zobowiązany jest do chodzenia lewą stroną jezdni.
– Osoby idące jezdnią o dużym natężeniu ruchu powinny iść jeden za drugim, w przypadku drogi o małym ruchu, dwóch pieszych może iść obok siebie.
– W nocy na drogach o słabym oświetleniu, pieszy zobowiązany jest do posiadania elementów odblaskowych.
– Osoba poruszająca się po przejściu dla pieszych powinna zachować szczególną ostrożność i stosować się do ogólnie przyjętych zasad.

Należy pamiętać, iż nie się do powyższych zasad, pieszy narażony jest na niebezpieczeństwo oraz kary w postaci mandatów za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych.