Ile kosztuje organizacja pogrzebu?

Cena pogrzebu zależy od wielu czynników i zwykle określana jest indywidualnie, w zależności od preferencji rodziny i bliskich. Ponadto ceny usług pogrzebowych są różne w różnych miastach i województwach, przy czym taniej jest w mniejszych miejscowościach niż w dużych aglomeracjach. Wiele także zależy od rodzaju ceremonii.

Co wpływa na cenę pogrzebu?

Koszty pogrzebu zależą od wielu kwestii, które ustalane są indywidualnie z bliskimi oraz wynikają z okoliczności, na które rodzina nie ma wpływu. Na cenę pogrzebu wpływają:

  • Koszty związane z przechowywaniem i transportem ciała
  • Koszty przygotowania ciała do pogrzebu
  • Koszty organizacji ceremonii pogrzebowej
  • Koszt trumny i nagrobka oraz miejsca na cmentarzu
  • Organizacja stypy

Pogrzeb będzie droższy, jeśli bliscy zdecydują się na kremację lub jeśli taka była wola zmarłego. Trzeb doliczyć nie tylko opłaty za usługę spopielenia zwłok – zamiast miejsca na cmentarzu wykupuje się miejsce w kolumbarium, a zamiast trumny – urnę. Co więcej, jeśli pogrzeb będzie wyznaniowy, to konieczne będzie pokrycie wydatków związanych z opłaceniem mszy. Warto wiedzieć, że osobie, która poniosła koszty związane z organizacją pochówków, przysługuje jednorazowe świadczenie, czyli zasiłek pogrzebowy, który pomoże pokryć część wydatków.

Pogrzeb tradycyjny vs kremacja. Porównanie kosztów

Zasadniczo koszt organizacji pogrzebu tradycyjnego zwykle wynosi co najmniej 4 tys. zł, czyli dokładnie tyle, ile wynosi zasiłek. Zakład pogrzebowy Hades — obsługa pogrzebów Lublin zajmuje się przygotowaniem ciała do pochówku, transportem zwłok oraz organizacją ceremonii i przygotowywaniem oprawy. W zakładzie funkcjonuje także całodobowe krematorium oraz oferowane są usługi z zakresu pochówków urnowych.

Cena pogrzebu urnowego jest wyższa i to nie tylko powodu kosztów związanych ze spopieleniem zwłok. Rodzina musi bowiem kupić urnę i dwie trumny – jedną do kremacji, a drugą na uroczystość pogrzebową. Ciało kremowane jest dopiero po klasycznej ceremonii pogrzebowej, a złożenie ciała w kolumbarium odbywa się później, w obecności najbliższej rodziny. Dodatkowe koszty przy organizacji pogrzebu mogą wynikać z okoliczności, na które nikt nie ma wpływu, na przykład konieczności sprowadzenia zwłok z zagranicy.