Żywienie bydła.

Czym jest kwaśny węglan sodu?

Kwaśny węglan sodu to nic innego jak soda oczyszczona. Środek powszechnie stosowany zarówno w gospodarstwie domowym, jak i w szeroko rozumianym żywieniu zwierząt hodowlanych. Sodę, nazywana również sodą paszową, zalicza się do grupy wodorowęglanów. Jest ona nieorganicznym związkiem chemicznym. Jest to poniekąd produkt uboczny, podczas procesu otrzymywania węglanu sodu.

Soda, jako składnik pasz

Kwaśny węglan wodoru, to powszechnie stosowany składnik pasz, przeznaczonych dla żywienia praktycznie wszystkich rodzajów i gatunków zwierząt hodowlanych. Należy zwrócić uwagę na jej szczególne właściwości przy dokarmianiu bydła, oraz krów o wysokiej wydajności mlecznej. Głównym argumentem przemawiającym za stosowaniem sody, jest jej dobroczynny wpływ na zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób związanych z zakwaszeniem przewodu pokarmowego bydła. A takie problemy pojawiają się, gdy podaje się zwierzęciu pokarm o zbyt dużym udziale pasz treściwych.

Wpływ węglanu sodu, na zdrowie zwierząt

Poza tym, że sód, minimalizuje skutki stresu cieplnego u zwierząt, Węglan ma też zdecydowanie więcej innych zastosowań zdrowotnych. Obecny w paszy kwaśny węglan sodu, znacznie zmniejsza ryzyko kwasicy, czyli jednego z najważniejszych zaburzeń metabolicznych u bydła mlecznego, poprzez szybkie i skuteczne neutralizowanie niskiego pH. Zalecane jest więc regularne dodawanie tego składnika do pasz, aby zapewnić zwierzętom prawidłowe funkcjonowanie ich układu pokarmowego. O tym , jaką ilość składnika powinno się aplikować do pasz, odpowiada lekarz weterynarii. W przypadku krowy w okresie laktacji, zazwyczaj jest to od 200 do 500 g, na każde zwierzę. Nie ma udowodnionych, negatywnych skutków stosowania kwaśnego węglanu sodu, jeśli jest on stosowany w odpowiednich ilościach oraz zgodnie z wytycznymi i przeznaczeniem.
Wracając do kwasicy, najczęściej powodowana jest ona zbyt wysokim poziomem węglowodanów, głównie skrobi oraz ze zwiększeniem produkcji kwasu propionowego i mlekowego, co ma duży wpływ na zawartość tłuszczu w mleku. Właśnie w celu uniknięcia tego typu skutków, wykorzystuje się węglan sodu, gdyż jest to o wiele bardziej skuteczny środek, niż np. tlenek magnezu. Zredukowanie, czyli podwyższenie poziomu pH do poziomu właściwego, następuje poprzez poprawę strawności włókna oraz syntezę mikrobiologiczną. Poza tym następuje również wzrost stosunku kwasu octowego do propionowego w żwaczu. Ma to istotny związek w poprawie parametrów mleka oraz wydajności krowy.

Same pozytywy

Kwaśny węglan czyli soda, jako składnik mineralny, doskonale sprawdza się jako składnik pasz przeznaczonych do żywienia zwierząt hodowlanych. Dzięki swoim leczniczym właściwościom, dzięki naturalnemu pochodzeniu, jest cennym składnikiem paszowym. Stosowany jest nie tylko w żywieniu zwierząt, ale również w gospodarstwie domowym oraz w przemyśle kosmetycznym, do produkcji wszelkiego rodzaju kremów, maści czy płynów antybakteryjnych.