Wielkie połacie zieleni

Odległe tereny od Polskie, takie jak Syberia czy Alaska, kojarzą się nam, głównie ze śniegiem. I słusznie, bowiem oba ta miejsca znajdują się w tej strefie klimatycznej. Co za tym idzie, porasta je ta sama formacja roślinna, zwana tajgą.

Na tę niezwykle malownicze zjawisko składają się nie tylko lasy, ale i wodospady, lodowce, jeziora i rzeki. Przeważa tu zima. Przez 7 miesięcy temperatura spada nawet do -50˚C. Lato natomiast, mimo że trwa bardzo krótko, jest suche, ale ciepłe. W ostatnich latach, pod wpływem zmian klimatu, odnotowuje się nawet powyżej 30˚C na termometrze!

Pomimo coraz większego postępu technologicznego i licznego sprzętu, do wielu miejsc nadal trudno się dostać. Brak sieci drogowej, nieodpowiednie ubranie, niedostateczny zapas pożywienia, a nawet brak broni odstraszającej, to wszystko może przyczynić się do utraty życia lub zdrowia człowieka.

To mieszkanie licznych zwierząt. Bardzo charakterystyczne są tu niedźwiedzie brunatne, wilki, rysie, a nawet tygrysy.

Zapierająca dech w sercach zieleń

Rośliny tajgi tworzą głównie las. Przeważają tu wysokie, iglaste drzewa. Łatwo jest zatem naliczyć: sosny, jodły, świerki, modrzewie, czy choiny. W najniższych partiach, można natknąć się na krzaki borówek, jagód, żurawiny błotnistej, a także na grzyby, mech i mszaki.

Badacze odkryli jednak, że są w tajdze takie miejsca, gdzie można odnaleźć pozostałości roślin sprzed 4400 lat! Tak, jak na dnie wielkiej dziury- zwanej Batagaika.